Pedigree database Hokkaido (Ainu-ken) » EZO DAI HOWASOU » Pedigree analysis

   Pedigree analysis for EZO DAI HOWASOU

Summary#Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
Actual ancestors2624884
Maximum ancestors126248163264
Common ancestors4      
Unique ancestors22      
Coefficient of Inbreeding3.91%      

Nick Sex #Gen1Gen2Gen3Gen4Gen5Gen6
EZO MIDORI HOWASOU11
FUUGA OOSAKA FUJITAKASOU11
HOKKAIHIME HOWASOU11
EZOYUKIHIME WAKKANAI TAKEKATASOU11
EZO AKU MUTSU HOKUJOU SOUMA11
KAMUIFUMU IWAMIZAWA YAKATA11
TOKIYUKIHIME HOWASOU11
HAKURYOU WAKKANAI TAKEKATASOU211
FUJIYUUHIME ZURYOUSOU HAMADA11
MARU IWAMIZAWA YAKATA11
FURESHIKITE ASAHIKAWA KOBAYASHI11
KINHAKURYOU WAKKANAI TAKEKATASOU11
KEIKA WAKKANAI TAKEKATASOU211
EZOUPASHI IWAMIZAWA YAKATA11
SHIRAYUKIHIME SAPPORO UCHIYAMA11
NIDAI HAKUYUU HOWASOU11
ERERUSHI HOKKAI TANAKA11
KUNNEKAMUI IWAMIZAVA YAKATA11
SHOUKAI WAKKANAI BUFOSO211
CHITOSE YU WAKKANAI BUHOSO211
HAKUYUU MUKAWA MIKAMI11
SAKAEHIME TOKACHI TAKASHIMA11 


Яндекс.Метрика


DF 2023 dogsfiles.com
mail@dogsfiles.com